Boligforeningen VIBO har modtaget 22 mio. fra Landsbyggefonden til at renovere de mest udsatte områder. For den opgave står landskabsarkitekfirmaet thingbrandt. De anbefaler blandt meget andet, at hækkene langs stierne beskæres, så der bliver kontakt til områderne og dermed skabes større tryghed. Foto: thingbrandt-landskab

Boligforeningen VIBO har modtaget 22 mio. fra Landsbyggefonden til at renovere de mest udsatte områder. For den opgave står landskabsarkitekfirmaet thingbrandt. De anbefaler blandt meget andet, at hækkene langs stierne beskæres, så der bliver kontakt til områderne og dermed skabes større tryghed. Foto: thingbrandt-landskab

Inddragelse kan skabe tryghed

Af
Af Jannie Fjordside

Det kan faktisk gøre en forskel for tryghedsoplevelsen i Nivå at ændre det fysiske rum, mener Bjarke Gudbjerg, sekretariatsleder i den boligsociale indsats Nivå Nu. Men man kan med fordel tage flere tiltag i brug samtidig.
“Det sidste, der skete på vores tur, hvor vi stødte på en gruppe højrøstede unge af minoritetsbaggrund er et godt eksempel på mange situationer, der opstår i Nivå,” siger Bjarke Gudbjerg og fortsætter:
“Jeg kender dem og ved, at de er nogle gode drenge, selv om de larmer. Kender man dem ikke, vil de historier, man hører, gøre, at man let bliver utryg i sådan en situation.”
Det, man ifølge Bjarke Gudbjerg kan gøre, er at vise en anden side af de unge ved at inddrage dem i nogle af de fysiske tiltag.
“Hvis man involverer de unge, f.eks. gennem et lommepenge-projekt, hvor de unge er med til at klippe buskads ned langs stierne, vil de få ejerskab over området, og andre borgere vil måske også få et andet indtryk af de unge, når de kan se, at de er ude og i gang,” siger han og slutter:
“Flere områder, der er beregnet til, at de unge kan være aktive og hygge sig, så de ikke kun har centeret at hænge ud i, vil også kunne gøre en forskel. Det påpegede TryggeByer også: at det skaber utryghed, hvis man ser en gruppe mennesker forsamles et sted, hvor det ikke er meningen.”

Den gamle boldbane Stenbanen omlægges til ny boldbane og plads til ophold og leg som led i renoveringen af området. Foto: thingbrandt-landskab

Den gamle boldbane Stenbanen omlægges til ny boldbane og plads til ophold og leg som led i renoveringen af området. Foto: thingbrandt-landskab

null

Publiceret 02 March 2016 07:00