Slaggemolen i Frederiksværk byder bl.a. på godt ørred- og hornfiskeri. Foto: Halsnæs Avis

Slaggemolen i Frederiksværk byder bl.a. på godt ørred- og hornfiskeri. Foto: Halsnæs Avis

Lystfiskeri som lokkemad for turister

Muligt medlemsskab af sjællandsk samarbejde med fokus på fiskemulighederne i regionen kan være med til at lokke turister til Halsnæs de kommende år

"Fishing Zealand" er navnet på et samarbejde mellem sjællandske medlemskommuner, som på nuværende tidspunkt er: Vordingborg, Gribskov, Roskilde, Odsherred, Kalundborg, Guldborgsund, Stevns, Lejre, Holbæk og Helsingør.
Det overordnede mål for Fishing Zealands aktiviteter er at understøtte et bæredygtigt lystfiskeri, og Halsnæs Kommune står nu over for at skulle beslutte, om man ønsker at være medlem af netværket.

Tiltrækker tyske turister

Ifølge kommunens administration vil Halsnæs Kommune kunne opnå flere ting ved at melde sig ind. Ifølge en analyse fra COWI (2010) skønnes det, at op imod tre millioner overnatninger om året i Danmark er relateret til lystfiskeri.
Turisternes samlede forbrug i Danmark kan opgøres til 253 millioner kroner. Analysen fortæller også, hvordan tyske lystfiskerturister ser på forholdene i Danmark. De passionerede tyske fiskere har et positivt indtryk af Danmark som lystfiskerdestination, og de er villige til at betale for god kvalitet.
Halsnæs Kommunes natur med fjord, sø og havvand - både i kombination og hver for sig - er oplagte som destination for lystfiskere. Isefjord, Roskilde Fjord samt Kattegat giver det perfekte udgangspunkt for en varieret fangst af friske fisk.

Lokale med nøglerolle

Ølsted og Frederiksværk sportsfiskerforening er en lokal forening, hvor arbejdet i relation til Fishing Zealand potentielt kunne have lokal forankring. Vækst og Udvikling har haft følere ude, og foreningen er meget interesserede i at være med i Fishing Zealand.
Flere besøg af lystfiskere være til gavn for kommunens turisme- og oplevelsesaktører. Kommunens aktører overvejer derfor, hvordan man kan understøtte en udvikling af lystfiskeriet i kommunen. Her kunne et medlemskab af Fishing Zealand være et værktøj.
Således findes der både havørred, hornfisk, fladfisk og multer langs kysterne i Halsnæs. Strømforholdene ved Isefjordens udmunding er optimale for fladfisk og helt konkret er Nødebohuse, Hald Strand samt Hvide Klint meget populære steder for fiskeri.
Medlemskab er dog ikke bindende. Hvis flere og flere kommuner melder sig ind, vil kontingentet i fremtiden kunne sænkes eller differentieres efter kommunernes størrelse.

Minimum fem deltagere

En forudsætning for deltagelse er, at den enkelte kommune har dannet minimum en erhvervsklynge med minimum fem deltagende virksomheder. Dette skal sikre, at der skabes destinationsudvikling direkte relateret til Fishing Zealand.
Heri kan indgå sommerudlejere, campingpladser, cykeludlejning, bådudlejning, grejbutikker, kulturinstitutioner, gallerier, restauranter, oplevelsesparker, havne, fiskeforretninger, bryggerier, turguides etc.
Medlemskontingentet lyder på 150.000 kr., og af disse midler får kommunen rådighed over 15.000 kroner, som man selv kan bestemme over.
"Medlemsskab af Fishing Zealand passer godt sammen med Halsnæs Kommunes fokus på vand og udviklingen af 'Vandmekka' i Halsnæs, hvortil flere aktiviteter kan og skal udvikles."
"En fælles markedsføringsplatform, der gør det muligt for lystfiskere og fisketurister at finde gode steder at fiske. Halsnæs Kommune synliggøres for lystfiskere og fisketurister," lyder det fra Halsnæs Kommunes administration som anbefaling.

jent@lokalavisen.dk

null

Publiceret 02 March 2016 10:00