Ledninger som disse skal pilles ned og erstattes af jordkabler. Men projektet vækker bekymring hos flere.

Ledninger som disse skal pilles ned og erstattes af jordkabler. Men projektet vækker bekymring hos flere.

Grundejere kræver svar om jordkabel

Uacceptabelt, hvis det nedgravede kabel begrænser beplantningen, siger formand

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Nedgravede elkabler, som afløsning for højspændingskabler, har nu også fået en grundejerforening til at reagere.
Som omtalt i AP i denne uge har beboere, anført af Birgit Hauer i Poppelhusene, sendt et brev til Energinet og Naturstyrelsen, hvor man lufter en bekymring for jordkablernes magnetstråling, og kræver svar på flere spørgsmål.
Bekymringen deles i grundejerforeningen Herstedøster Villaby:
"Vi har sendt et brev til Naturstyrelsen. Vi ønsker at få mere klarhed over, hvad projektet indebærer", siger formand Henning Lindhardt.
Bekymringen går ikke kun på en eventuel sundhedsrisiko, men også at der tilsyneladende er indlagt en bestemmelse om, at der inden for syv meter fra kablet er indført begrænsninger på beplantningen.
"Det er vanskeligt for os at se, hvor tæt på vores medlemmers grunde i Platanhaven, Kvædehaven og Hasselhaven, at kablet vil blive nedgravet. Men vi finder det uacceptabelt, hvis et eller flere af vores medlemmer grunde bliver pålagt et syv meter servitutbelagt bælte, der begrænser beplantningen", skriver Henning Lindhardt i brevet, hvor han tilføjer, at grundejerne forventer, "af hensyn til sundhedsrisikoen, at kablet bliver nedgravet mindst seks meter fra medlemmernes grunde."
"Det kan ikke være rimeligt, der er indført restriktioner på hvad grundejerne må beplante i deres haver", siger Henning Lindhardt.
Han håber nu også, at Albertslund Kommune vil gå ind i sagen.

Det kan ikke være rimeligt, der er indført restriktioner på hvad grundejerne må beplante i deres haver, siger Henning Lindhardt.

Det kan ikke være rimeligt, der er indført restriktioner på hvad grundejerne må beplante i deres haver, siger Henning Lindhardt.

Publiceret 03 March 2016 07:00