Digitalisering nej tak: Michael Hemming Nielsen (Ø), Brian Lyck Jørgensen, Peter Jarl Sahlberg (O), Knud Antonsen, Jannich Petersen, Birgit Roswall (V), Bo Jul Nielsen, Lone Møller, Susan Kjeldgaard, Pia Foght, Ulla Dræby, Betina Sølver (A), Tirne Egetved, Jan Ferdinansen (C)

Digitalisering nej tak: Michael Hemming Nielsen (Ø), Brian Lyck Jørgensen, Peter Jarl Sahlberg (O), Knud Antonsen, Jannich Petersen, Birgit Roswall (V), Bo Jul Nielsen, Lone Møller, Susan Kjeldgaard, Pia Foght, Ulla Dræby, Betina Sølver (A), Tirne Egetved, Jan Ferdinansen (C)

Byråd i oprør:

“Vi vil ikke digitaliseres”

Mens der presses hårdt på for at få gjort alle borgere digitale, forsøger størstedelen af kommunens politikere selv at slippe udenom

Af
Af Malene Dietz

GRIBSKOV: "Hele skærmen er grøn nu", lød det lettere forundret fra borgmester Kim Valentin, da punkt 35 skulle behandles på seneste byrådsmøde. Emnet der i den grad fik byrødderne til at trykke sig ind på taletiden var dog hverken tunge sager som placering af flygtningepavilloner eller kommunens budgetopfølgning, men derimod udsigten til fremover at skulle modtage deres dagsordener digitalt. Forslaget var blevet stillet af Nyt Gribskov, der virkede noget overraskede over den massive modstand mod at gøre byrådsarbejdet digitalt på lige fod med en stor del andre kommuner, der forlængst har taget skridtet.
"Det kommer bag på os, at der kan være så stor uenighed mod at nytænke byrådsarbejdet. Vi beder borgerne bruge computeren til stort set al ting, så det ville klæde os at gøre det samme. I øvrigt har alle byrådsmedlemmer allerede fået stillet både en computer, en iPad, en printer og gratis internetadgang til rådighed. Lad os nu være lidt moderne", lød opfordringen fra Anders Gerner Frost (G).

Effektivisering og miljøhensyn

Ved fremsætningen af forslaget fremlagde partiet også problematikken i at bruge administrationstimer på at printe, clipse, frankere og udsende dagsordener for hvert eneste møde, og i øvrigt gensende det hele, når der indimellem bliver fundet fejl i det udsendte.
"Vores nabokommuner kan jo godt finde ud af det, og det ville lette vores i forvejen pressede administration. Her er for en gang skyld mulighed for en besparelse, der ikke går ud over vores kernevelfærd", påpegede Sisse Krøll Rasmussen(G) om udgiften, man i Greve Kommune beregnede til mindst 160.000 kroner årligt, da man tilbage i 2012 som et led i kommunens digitaliserings-strategi gik over til digitale dagsordener. I Århus Kommune tog man allerede i 2011 en såkaldt principbeslutning om at øge digitaliseringen af byrådsarbejdet ud fra et mål om effektivisering og miljøhensyn, og fra Kommunernes Landsforening lyder meldingen ligeledes, at det er mange år siden, man sparede arbejdstimer, porto og papir væk på denne konto. IT-bølgen er i det hele taget skyllet ind over en stor del af landets byrådssale, men at dømme ud fra den voldsomme modstand på byrådsmødet, er det ikke en bølge politikerne har lyst til at hoppe frivilligt med på.

For digitalisering: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Thomas Elletoft, Sisse Krøll Willemoes (G) Kim Valentin, Michael Bruun, Poul-Erik Høyer, Steen Pedersen, Nick Madsen (V)

For digitalisering: Anders Gerner Frost, Morten Ulrik Jørgensen, Thomas Elletoft, Sisse Krøll Willemoes (G) Kim Valentin, Michael Bruun, Poul-Erik Høyer, Steen Pedersen, Nick Madsen (V)

Byrådet bør gå forrest

Forslaget fik kun opbakning fra en del af venstres byrådsgruppe, der havde besluttet at stemme efter overbevisning.
"Byrådet bør være forgangsmænd for befolkningen. Vi kan ikke stille ældre mennesker dårligere end os selv, det er bare at komme i gang, og ellers må vi holde nogle temamøder, hvor man kan lære at trykke enter", lød det fra Nick Madsen (V), der fik opbakning af Michael Bruun (V)
"Jeg oplever et dejavu lige nu. Jeg husker, vi havde samme diskussion i timevis, da vi i sin tid besluttede, at alle bilag skulle være elektroniske. Faktisk er det jo nemmere, hvis alt bliver samlet et sted".
"Fremtiden er elektronisk", erkendte Birgit Roswall (V), der dog alligevel stemte imod ud fra argumentet om, at det var rarest med papirudgaven, og at man ikke altid kan komme på nettet.
Manglende net-adgang var også DF's hovedargument for at stemme imod en digitalisering.
"Jeg kan godt lide at være på farten, hvad nu hvis man er et sted uden internetadgang, og man vil læse en dagsorden?", lød bekymringen fra Brian Lyck (DF), der ikke lod sig berolige af forklaringer om, at man ved at downloade dagsordenen, gør den tilfængelig uanset netadgang. Heller ikke den økonomiske vinding kunne få ham med på digitaliseringsbølgen.
"Man kan jo også vende det om og sige, at det giver arbejdspladser til Postdanmark, når vi sender dagordenerne ud", lød modargumentet.

Forskel på os og dem

Stærkest modstand kom fra socialdemokratiet, der nærmest var ved at falde over hinanden under debatten for at sætte en stopper for en digitalisering af byrådarbejdet.
"Der er forskel på, hvad vi skal, og hvad borgerne skal", lød det kontant fra Bo Jul Nielsen (A), der ikke så meget ide i at skulle agere digital forgangsmand for kommunens borgere.
"Vi vil ikke tvinges til at læse på skærmen. Det er en respektløst og ukollegial måde at udstille kollegaer, der ikke har teknisk flair", lød kritikken fra Susan Kjeldgaard(A), der også frygtede, at en øget digitalisering vil påvirke demokratiet, og simpelthen fraholde nogle fra at stille op.
"Så er jeg gået", lød det vredt fra Lone Møller (A), der ligefrem truede med at forlade byrådet, hvis hun ikke fremover fik tilsendt mødedagordenen på skrift. Påmindelser om, at hun jo stadig selv kunne printe derhjemme, og at billag jo allerede er digitale fik følgende respons.
"Der er en mærkbar forandring på, hvem der læser bilagene, efter de kun ligger på nettet. Standarden er helt klart faldet. I øvrigt har jeg prøvet at printe, men med det gamle lort vi har fået udleveret, så står man jo med blæk op og ned af armene".

Byråd uden skavanker

Undervejs opstod et forslag om en opblødning, hvor man kan søge som fritagelse, ligesom borgerne i dag kan søge om fritagelse fra e-post. Her kræver kommunen dog, at borgerne skal have kognitive eller fysiske funktionsnedsættelser eller mangle en computer, og fritagelsen skal i øvrigt revideres hvert andet år.
"Jeg har jo ingen særlige skavanker, så det er jo ikke ensbetydende med, at jeg så bliver fritaget", lød afvisningen fra Lone Møller, der sammen med resten af sit parti stillede forslag om, at hvert enkelt byrådsmedlem i stedet aktivt skulle gå ind og bede om ikke at få de mange dagsordener tilsendt som almindelig post, hvis man selv ønskede at blive mere digital.

Naturlig udvikling - men ellers tak

En sådan ordning ville besværliggøre administrationens arbejde yderligere og udhule besparelsesmulighederne, hvilket fik konservative, der ellers havde forholdt sig afventene i debatten til at stille forslag om, ikke at gøre noget som helst, og i stedet fortsætte som det er i dag.
At konservative således også hopper af digitaliseringsbølgen er interessant set i lyset af tidligere sager, hvor Jan Ferdinanens ellers har været stor fortaler for digitaliseringen. Da ældrerådet tilbage i 2012 beklagede sig over, at det gik ud over demokratiet, når høringer kun blev offentliggjort på nettet lød beskeden til Ældrerådet fra daværende borgmester Jan Ferdinansen (C), at det blot var en naturlig del af digitaliseringsprocessen. En digitaliseringsproces, som partiet åbenbart ikke selv synes, de skal udsættes for.

Et skridt tilbage

Selvom det havde været oplagt, nævnte ingen under debatten kommunens egen bæredygtighedsstrategi, der netop i ambitiøse formuleringer lægger op til at mindske miljøbelastningen og indtænke miljøhensyn i de enkelte opgaver i kommunen. En målsætning, der i øvrigt ofte dukker op i andre sammenhænge, hvor der arbejdes hen mod det papirløse samfund. I stedet endte debatten med, at Socialdemokratiets modforslag blev vedtaget. Derfor er det fremadrettet kun de byrådspolitikkere, der direkte beder om at det, der bliver udsat for nye digitale tider i byrådsarbejdet. Såldes trådte Gribskov Byråd ikke mange digitale skridt fremad i denne omgang, og det ærgrer Nyt Gribskov.
"Vi er ærlig talt målløse. Det burde være en selvfølge, i stedet bliver det nu en kamp. Men den tager vi gerne op, indtil alle er med på vognen. Vi tror på en modernisering af byrådsarbejdet, og det her er et vigtig skridt, som skal tages før eller siden", lyder det fra Anders Gerner Frost, der i øvrigt satser på, at Kommunernes Landsforening snart vil komme med nogle retningslinjer, der vil gøre det svært for byrådet at snige sig uden om en digitalisering.Publiceret 26 March 2016 11:00