Opførelsen af fem pavilloner til 16 familieboliger og otte enkeltværelser syd for Sportsvej koster 1,2 mio. kr. mere end ventet.

Opførelsen af fem pavilloner til 16 familieboliger og otte enkeltværelser syd for Sportsvej koster 1,2 mio. kr. mere end ventet.

Flygtningeboliger bliver to mio. kr. dyrere

Årsagen er blandt andet betydelige merudgifter til ekstrafundering samt afledning og håndtering af tagvand på Sportsvej

Af
Tekst og foto: Michael Braunstein

To anlægsprojekter vedrørende indretning af boliger til flygtninge i Allerød Kommune bliver tilsammen to mio. kr. dyrere. Sagerne blev behandlet i Allerød Byråd 31. marts, hvor byrådet i enighed godkendte merudgifterne.

Når det gælder indretning af midlertidige flygtningeboliger i Elmedalen 2A gav byrådet i oktober 2015 en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. Indretningen i ejendommen er fordelt på seks familieboliger og tre enkeltværelser.

Anlægsbevilling blev bevilget på baggrund af Forvaltningens skøn over udgifterne. Ombygningen er efterfølgende projekteret og udsendt i entreprisetilbud. Der er modtaget tre tilbud, som alle ligger i samme prisniveau.

Tilbudssum for ombygning samt indretning med møbler med mere i boligerne beløber sig på den baggrund til 2,9 mio. kr., hvilket er en merudgift på 800.000 kr. i forhold til den meddelte bevilling.

Byrådet har i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 afsat et rådighedsbeløb på 8.274.000 kr. til låneoptagelse til flygtningeboliger. Heraf er 6.121.000 kr. anvendt ved byrådets beslutning i november 2015 om opførelse af fem pavilloner syd for Sportsvej. Der resterer dermed 2.153.000 kr. i rådighedsbeløb.

Byrådet besluttede, at merudgiften ved anlægsarbejdet finansieres af det resterende rådighedsbeløb afsat i budgettet til flygtningeboliger, og at udgiften finansieres af allerede afsat budget til låneoptagelse til flygtningeboliger.

Samme beslutning tog byrådet vedrørende en merudgift på 1,2 mio. kr. netop til flygtningeboligerne syd for Sportsvej. Her indrettes de fem pavilloner som 16 familieboliger og otte enkeltværelser.

I forbindelse med anlægsarbejdet på det tidligere landbrugsareal er man ved afrømning af muld stødt på en tidligere sø og to å-løb, som det oplyses i dagsordenen. Konstateringen medfører betydelige merudgifter ved byggeriet til ekstrafundering samt afledning og håndtering af tagvand. Blandt andet er det nødvendigt at lede tagvand til faskine placeret i den omkringliggende vold, grundet dårlig nedsivningsmulighed på arealet.

Nye Borgerlige vil drøfte finansieringen

I byrådet sagde John Jensen, Nye Borgerlige, at Nye Borgerlige ved budgetforhandlingerne ønsker at drøfte, hvordan udgifterne på området finansieres.

John Jensen var inde på samme tema, som han udtalte sig om i en artikel i Allerød Nyt:

"Det er ganske enkelt urimeligt, at borgernes kernevelfærd skal 'trues' af økonomiske dispositioner, der foretages i Folketinget. Det er ikke og bliver heller aldrig en kommunal opgave at stille vores svageste borgere ringere, fordi Folketinget fører en ikke gennemtænkt migrantpolitik."

"Nye Borgerliges tilgang til de kommende budgetforhandlinger bliver derfor en gennemtænkt forholdsmæssig isolering af udgifterne til migranter på servicerammen. Skulle dette betyde, at vi kommer til at overskride loftet på servicerammen, som regeringen har sat – ja, så er vi parate til det," udtalte John Jensen.

Miki Dam Larsen, S, mente, at de lånemæssige vilkår på området var gode, med lån til lav rente.

"Det vi ser nu er et udtryk for den mangel på mindre og billigere boliger, der er et faktum i Allerød Kommune - og også var det før flygtningene kom. At opføre pavilloner og hvad der ellers gøres er reelt lappeløsninger," sagde han.

John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø, kommenterede:

"Nej, det er et udtryk for, at der er opstået et akut behov, hvor vi skal hjælpe flygtninge. Det har ikke noget med vores boligpolitik at gøre."
 

Publiceret 01 April 2016 10:18