Regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Foto: Peter Friis Autzen

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V). Foto: Peter Friis Autzen

Regionens budget på 25 milliarder er på plads

37 af 41 regionsrådsmedlemmer står bag budgetforliget

Af
Peter Friis Autzen

Syddanmarks regionsråd indgik i aftes budgetforlig. Kun Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Enhedslisten står uden for forliget, som Enhedslisten dog stadig overvejer at tilslutte sig.
Forligsparterne er blandt andet enige om at styre sygehusenes økonomi på en ny måde, så sygehusene ikke kun skal afregnes efter aktivitet, men i højere grad gives incitamenter til at have fokus på, hvad der giver værdi for patienten. Det betyder blandt andet forsøg på nogle afdelinger med at ophæve kravet om to procents produktivitetsstigning, oplyser regionen i en pressemeddelelse.
Regionsrådet fokuserer også på at garantere nærhed i sundhedstilbuddene, hvilket blandt andet betyder en højere prioritering af, at borgerne ikke skal ud at køre langt for at få taget en blodprøve eller en røntgenfotografering.
2017-budgettets anlægsramme giver mulighed for at fortsætte og afslutte de mange store sygehusbyggerier, der er i gang i disse år. Desuden er der enighed om at prioritere anskaffelsen af en MR-accelerator til Odense Universitetshospital, som giver mulighed for ekstrem præcis behandling af kræft og dermed færre bivirkninger for patienterne.
MR-acceleratoren vil være den første af sin art i landet, og vil give syddanske kræftpatienter adgang til ”State-of-the-Art”-behandling, ligesom patienter fra resten af Danmark vil kunne få behandling i den nye accelerator i Odense, fremgår det af pressemeddelelsen.
"De besparelser, vi har gennemført tidligere i år, har givet os et robust udgangspunkt for forhandlingerne om regionens 2017-budget. Det gode udgangspunkt gør, at vi undgår endnu en sparerunde, og at vi har haft mulighed for at prioritere en række strategiske indsatser, der peger fremad. For eksempel i forhold til fremtidens økonomiske styring af sygehusene og udviklingen af det nære sundhedsvæsen," siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Konkrete initiativer i budgettet:

  • Ventetiden på at få et høreapparat skal ned på under tre måneder. Derfor vil regionen blandt andet oprette en regionsklinik på Sønderborg Sygehus.
  • De gode erfaringer med tilstedeværelse af psykiatrimedarbejdere i Headspace, der er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge, skal fortsætte og udbredes.
  • Projekter for at forebygge unges mistrivsel permanentgøres.
  • Arbejdet med at ombygge Sønderborg Sygehus til specialsygehus fremrykkes.
  • For at nedbringe antallet af retspsykiatriske patienter, der bliver indlagt i almenpsykiatrien, omdannes et almenpsykiatrisk afsnit til et retspsykiatrisk afsnit.
  • Regionen ønsker, i partnerskab med Esbjerg Kommune, at indlede en dialog med lokale og nationale fonde for at finde finansiering til en helikopterlandingsplads på den nye sengebygning ved sygehuset i Esbjerg.
  • Der afsættes to millioner kroner til fejringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i 2020.
  • Efter planen skal Region Syddanmarks budget for 2017 formelt vedtages på regionsrådsmødet mandag den 26. september 2016.
  • Region Syddanmarks samlede driftsbudget er i 2017 på godt 25 milliarder kroner. Regionen har cirka 25.000 fuldtidsansatte og cirka 1,2 millioner indbyggere.

            Kilde: Region Syddanmark

Publiceret 09 September 2016 11:15