Elektronisk samhandel er Danmarks oversete vækstmotor

Stort stigning i den såkaldte EDI-handel mellem virksomheder.

 
Som virksomhed kan man sælge på mange måder: Gennem en fysisk butik, via distributører, på internettet eller gennem elektronisk dataudveksling med andre virksomheder. Netop den sidste mulighed er i hastig vækst ifølge nye tal fra Danmarks Statistik.
I alt står den såkaldte EDI-handel (”Electronic Data Interchange”, red.) for 16 pct. af virksomhedernes samlede omsætning, mens traditionelt websalg blot udgør 7 pct. Dermed ser det ud til, at elektronisk samhandel er godt på vej til at blive den helt store vækstmotor for Danmark.
"EDI er kort fortalt et sæt fælles it-standarder, der gør virksomheder i stand til at kommunikere med hinanden gennem it-systemer alene. Det betyder, at man kan digitalisere alt fra ordreafgivelse og fakturaer til følgesedler, varekataloger og en lang række tilhørende dokumenter. Det sparer en masse besvær," siger e-handelsekspert i Deloitte Christian Sanderhage.
Ifølge Christian Sanderhage er potentialet i elektronisk samhandel enormt, og vi har stadig kun set begyndelsen:
"Når vi taler om e-handel, tænker de fleste typisk på traditionelt salg over nettet, som jo også er i vækst, men den elektroniske samhandel mellem virksomheder vokser langt hurtigere. Man kan næsten sige, at EDI er den oversete storebror, som i mange år har stået i skyggen.
 

Ny forretning bør friste

Særligt muligheden for at skabe ny forretning bør få virksomhederne til at investere mere i elektronisk samhandel, mener Christian Sanderhage:
"Naturligvis er der en del af den eksisterende omsætning, der er flyttet over på de digitale kanaler. EDI giver dog også mulighed for at skabe helt ny omsætning, idet det er langt lettere for kunderne at handle med virksomheden.
I visse tilfælde kan man ligefrem systematisere handlen fx ved automatisk opfyldning af lagre. Så kan man i princippet sælge uden at røre en finger.

Mange penge at spare

Netop den automatiserede handel rummer et stort potentiale for at opbygge toptunede salgsmaskiner, så danske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence, mener Christian Sanderhage.
"Der er ingen tvivl om, at der er mange penge at spare ved at digitalisere sine salgskanaler og dermed overflødiggøre en lang række manuelle arbejdsgange. Det gælder ikke blot på det danske marked. Virksomheder over hele verden benytter EDI-standarderne. Det er i mange tilfælde den direkte adgang til de internationale markeder.
Samlet set hentede danske virksomheder 23 pct. af deres salg gennem EDI-handel og websalg i 2015. I 2014 var andelen 19 pct., mens den i 2012 var blot 16 pct.sl

Publiceret 01 October 2016 07:00