Solhuset. Arkivfoto.

Solhuset. Arkivfoto.

Millionsvindel i Hørsholm:

Bestyrelsens ansvar kulegraves

Kommune iværksætter undersøgelse af bestyrelsen - og af sig selv

Af
Fred Jacobsen

Mens både politi, Hørsholm Kommune og bestyrelsen for Lions Børnehuse arbejder på at finde ud af, hvad der er op eller ned i sagen om det, der officielt kaldes 'økonomiske uregelmæssigheder' i Lions Børnehuse i Hørsholm, spørger de fleste sig selv, hvordan det kan ske, at der - som det ser ud til - er blevet svindlet med institutionernes penge over længere tid, uden at nogen opdager det eller reagerer.
Det spørgsmål vil Hørsholm Kommune også gerne have svar på og har derfor besluttet, at bestyrelsens ansvar i sagen nu skal kulegraves.

Kommune undersøges

Det er et arbejde, der skal lægges i hænderne på Kommunernes Landsforening (KL), hvis juridiske afdeling vil blive bedt om at foretage kulegravningen.
Sideløbende skal revisionsfirmaet PwC foretage en revision af Hørsholm Kommunes tilsynsrolle i sagen.
Beslutningen om at undersøge bestyrelsens rolle og ansvar i sagen sker på baggrund af den driftsoverenskomst, som det selvejende institutionsområde har med Hørsholm Kommune.
Af den fremgår det ifølge borgmester Morten Slotved (K) klart, at det er bestyrelsens ansvar at føre kontrol med budgettet.
"Undersøgelsen skal nu vise, hvordan det er foregået", oplyser borgmesteren og tilføjer:
"Vi opfatter sagen som alvorlig, og vi må og skal søge svar på, hvordan denne helt usædvanlige situation kan opstå."
Rollefordeling mellem de selvejende institutioner og kommunen er den, at bestyrelsen ansætter en ledelse til at styre den daglige drift - og at det er bestyrelsen, der udfører den løbende kontrol.
Hørsholm Kommune får regnskaber en gang om året, og har derudover løbende såkaldte 'sparringssamtaler'. Det er ifølge Ugebladets oplysninger i forbindelse med sådanne samtaler, at medarbejdere fra kommunen opdagede uregelmæssighederne.

Usædvanlige posteringer

Kommunaldirektør i Hørsholm Kommune, Hugo Pedersen, ønsker ikke at komme nærmere ind på sagens omfang, men oplyser, at der i forbindelse med gennemgang af Lions Børnehuses regnskaber blev fundet 'posteringer af bemærkelsesværdig størrelse' og 'usædvanlige leverandører' i et omfang, han "ikke har set før".

Intet problem

Thorkild Gruelund, formand for bestyrelsen for Lions Børnehuse, siger til Ugebladet, at det er "udmærket", at bestyrelsens og kommunens rolle nu undersøges.
"Det har jeg ikke noget problem med, men har i øvrigt ikke flere bemærkninger til det", lyder det fra Thorkild Gruelund (K), der også er medlem af kommunalbestyrelsen.

null

Publiceret 14 December 2016 13:00