Én person er sigtet for mandatsvig. Den sigtede risikerer alt fra bøde til otte års fængsel. Arkivfoto

Én person er sigtet for mandatsvig. Den sigtede risikerer alt fra bøde til otte års fængsel. Arkivfoto

Millionsvindel i Hørsholm:

Én er sigtet for mandatsvig

Af
Fred Jacobsen

Både politi og Hørsholm Kommune selv arbejder lige nu på at finde ud af, hvad der reelt ligger bag en mulig sag om svindel i millionklassen i Lions Børnehuse i Hørsholm.
Og politiet har nu taget sagen et skridt videre og har ifølge Ugebladets oplysninger sigtet de selvejende daginstitutioners områdeleder for mandatsvig.
“Vi efterforsker sagen på fuld tryk, og jeg kan bekræfte, at vi den 18. december har sigtet en person i sagen”, oplyser Kjeld Olesen, leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet ved Nordsjællands Politi. Kjeld Olesen vil på nuværende tidspunkt ikke ind på sagens omfang, men oplyser, at sigtelsen sker efter straffelovens § 280, hvor strafferammen ifølge domstol.dk er alt fra bøde og op til 8 års fængsel. Sagen om mulig svindel kom for en dag i begyndelsen af december, da Hørsholm Kommune blev opmærksom på, hvad der officielt kaldes 'økonomiske uregelmæssigheder' i Lions Børnehuse.
Som konsekvens meldte Hørsholm Kommune sagen til politiet og fritog straks fire medarbejdere for tjeneste, så længe sagen undersøges. Blandt de suspenderede er den nu sigtede områdeleder. 
Ifølge Ugebladets oplysninger handler sagen om misbrug af institutionens midler for et beløb, der ligger på et sted mellem én og to millioner kroner, og det skal være foregået over en periode på halvandet år eller mere.
Få dage efter sagen blev opdaget bebudede kommunen, med borgmester Morten Slotved i spidsen, at der vil blive iværksat en undersøgelse af kommunens og Lions Børnehuses bestyrelses rolle i sagen. Revisionsfirmaet PwC skal undersøge kommunens rolle, Kommunernes Landsforenings (KL) juridiske afdeling forestår granskningen af bestyrelsens rolle.
I forbindelse med offentliggørelse af undersøgelserne udtalte kommunaldirektør Hugo Pedersen, at der i forbindelse med gennemgang af Lions Børnehuses regnskaber blev fundet 'posteringer af bemærkelsesværdig størrelse' og 'usædvanlige leverandører' i et omfang, han “ikke har set før”.

Sagen kort

22.11.: Thorkild Gruelund meddeleler, at han går af som formand for Lions Børnehuses bestyrelse. Fra 1. januar er han afløst af Julie Tofte Johnsen.

9.12.: Sagen om mulig svindel bliver kendt. Fire medarbejdere suspenderes foreløbig.

12.12.: Forældre orienteres på møde med 125 deltagere.

13.12.: Kommunen beslutter at iværksætter undersøgelse af kommunens og bestyrelsens rolle.

18.12: En person sigtes for mandatsvig efter straffelovens § 280.§ 280
For mandatsvig straffes (...) den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab

1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller

2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.

Publiceret 04 January 2017 07:00