DEBAT:

Skolebørn er forsøgskaniner

Af
Af Bente-Ingrid Bruun

klinisk børnepsykolog

Ølsted

 
Landet over indkøber kommuner iPads, der udleveres gratis som pædagogiske arbejdsredskaber til skoleelever. 18. januar kunne det læses i Halnæs Avis, at nu er det indskolingsbørn i Halsnæs Kommune, der har fået personlige iPads.
Der hersker stor fascination af trådløse produkter i Danmark, og modtagerne og deres forældre er begejstrede.
It- afdelingen sikrer netværksdækning og teknisk service, men hvem sikrer, at tidens sårbare børn og gravide lærere ikke skades af den nødvendige pulserende og modulerede WiFi teknik fra opsatte billige WiFi routere, der foretrækkes frem for dyrere kabler, der er helbredssikre?
Sundhedsstyrelsen (SST) misinformerer via Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) både Folketinget og alle os andre om en reel helbredsrisiko i trådløse samfund, for SIS fokuserer kun på mulige termale/opvarmningsskader.
Rigelig dokumentation om non-termale skadevirkninger fra biofysisk forskning frasorteres ganske som i teleindustrien.
Men myten om "No risk" er et vildspor. Bivirkninger ved bestråling blev tidligere kaldt et mikrobølgesyndrom. I dag tales der blandt andet om el-overfølsomhed (se www.ehsf.dk), og der er allerede børn, som ikke kan tåle at opholde sig i de nye trådløse skoler.
I Frankrig blev det i januar 2015 lovmæssigt forbudt at WiFi bestråle børn på steder hvor 0 - 3 årige opholder sig, og WiFi routere skal slukkes, når de ikke er aktivt i brug på skoler. En sådan lov er selvfølgelig videnskabelig begrundet.
Skal børn være forsøgskaniner på trådløse skoler, og hvem har ansvaret, når de helbredsskades?
Hvornår interesserer voksne sig for bivirkninger af WiFi teknik?
Læs venligst nærmere på www.helbredssikker-telekommunikation.dk

Publiceret 21 January 2017 06:00