Flemming Oppfeldt er godt træt af, at de eksisterende lindetræer på Farum Hovedgade skal fjernes. Privatfoto

Flemming Oppfeldt er godt træt af, at de eksisterende lindetræer på Farum Hovedgade skal fjernes. Privatfoto

Borger:

"Det er en kæmpe fejl at fjerne hovedgadens smukke lindetræer"

Selvom kommunen har lovet at plante nye træer, er beslutningen om at fjerne de træer på Farum Hovedgade, hvis rødder ødelægger belægningen, ikke populær

Af
Helene Stolle

En stor del af de mange træer, der pryder Farum Hovedgade på strækningen mellem Akacietorvet og Stationstorvet synger på sidste vers. Ikke fordi, de fejler noget, men fordi de fleste er plantet direkte i belægningen, og det har hverken vej eller træer godt af. Derfor har kommunen besluttet som et led i renoveringen af Farum Hovedgade at fjerne træerne - dog for at plante nye. Det fortalte Niels Thygesen, der er by- og kulturdirektør i Furesø Kommune i Furesø Avis i tirsdags den 27. juni.
Men det er ikke alle, der mener, at den løsning er rigtig. Flemming Oppfeldt, der bor i den gamle del af Farum, er blandt andre godt og grundig ked af nyheden om træernes endeligt - også selvom han glæder sig over selve renoveringen af Farum Hovedgade.
Fik du læst: Frivillige i Røde Kors frataget deres opgave: "Det er virkelig trist"
“Det er på tide, at Furesø kommune gennemfører renoveringen af Farum Hovedgade, som overhovedet ikke er blevet vedligeholdt de seneste 15 år. Men det er en kæmpe fejl, at mange smukke lindetræer nu bliver fældet”, skriver han i en mail til Furesø Avis.
“Det er hærværk i gaden. Hvis man ser på de seks træer foran Akacietorvet. Hvad har de gjort? Intet. De har kun pyntet og delvis skjult Akacietorvet. Det samme gælder en række andre træer, som har tilført Farum Hovedgade en grøn fortælling. Da der var borgermøde forud for renoveringen for to år siden, var der rigtigt mange borgere der udtrykte, at det var disse grønne åndehuller, der skulle bevares. Det bliver de ikke”, skriver Flemming Oppfeldt, der opfordrer kommunen til at justere planerne og i stedet for at fjerne træerne, fjerner belægningen og sten rundt om træerne og på den måde giver plads til nogle bede, som træerne kan gro i.
Men der er tilsyneladende ikke noget at gøre for at bevare de eksisterende træer, og Niels Thygesen lover da også, at Farum Hovedgade fortsat skal være grøn.
“Kommunen er i gang med at renovere Farum Hovedgade på en måde, så der fortsat er tale om et grønt byrum med mulighed for ophold samtidig med, at forholdene for alle trafikanter bliver forbedret. På hele strækningen skal der være plads til både kørebaner, cykelstier og fortove. Den nye belægning kan ikke lægges oven på eksisterende rødder, og rødder kan ikke fjernes uden, at træerne tager skade og vælter på sigt. Derfor bliver vi nødt til at fjerne udvalgte træer - også for Akacietorvet”, forklarer han men understreger, at der plantes nye træer der, hvor de gamle fældes.
Læs også: DEBAT: Renovering af Hovedgade: "Det er ikke godt nok"
“Hovedgadens grønne præg skal bevares og styrkes ved, at de fleste eksisterende træer bliver stående og nye træer plantes i sikker afstand fra den nye belægning. En række steder vil vi tilbyde de berørte grundejere, at kommunen betaler for placeringen af et nyt træ efter nærmere aftale. Ved Akacietorvet er vi ved at se på mulighederne - vi vil inddrage grundejerne i denne dialog. På denne måde sikrer vi, at vi ikke igen om 10-20 år står med en gade, hvor træerne ødelægger belægningen og skaber usikre forhold for de trafikanterne”, lyder det fra Niels Thygesen.

Publiceret 04 July 2017 00:00