6 ud af 10 synes, det er irriterende, at kollegaer tager syge børn med på arbejde. Foto: Scanpix

6 ud af 10 synes, det er irriterende, at kollegaer tager syge børn med på arbejde. Foto: Scanpix

Nej tak til syge børn på jobbet

Flertallet af danskerne er ikke begejstrede for, at syge børn kommer med på arbejde

Af
Af Maren Urban Swart

Er dit barn for uoplagt til at komme i skole eller daginstitution, og går pasningskabalen ikke op, kan løsningen være at tage barnet med på arbejde. Men syge børn på arbejdspladsen er ikke noget, danskerne er vilde med.
I en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Søndagsavisen, svarer mere end halvdelen af danskerne, der har oplevet, at en kollega har taget sit syge barn med på arbejde, at det er irriterende, fordi det udgør en smittefare. Knap hver tredje synes, at det er forstyrrende.

Hvorfor er de med?

Arbejder man et sted, hvor det ikke er usædvanligt, at syge børn kommer med på arbejde, mener June Halvorsen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat, at det er vigtigt at få en snak om, hvorfor det sker.
“Det bør give anledning til en vigtig drøftelse af, om det er et udtryk for, at man er så presset med arbejdsopgaver, at man ikke har tid til at blive hjemme med sit syge barn. For er det virkelig sådan en arbejdsplads, man ønsker at være,” siger hun.
Føler man sig generet af syge børn på arbejdspladsen, understreger June Halvorsen, at man skal afholde sig fra brok i krogene.
“Gå til din tillidsmand, arbejdsmiljørepræsentant eller ledelse, og spørg, om I har en personalepolitik på området. Har I ikke det, så må I få det. Det er ledelsens opgave at lave reglerne og ikke den enkelte medarbejders problem at forholde sig til sine kollegaers syge børn,” forklarer hun.

Vis forståelse

Er årsagen til, at et barn er med mor eller far på arbejde, mangel på pasningsmuligheder eller arbejdspres, mener June Halvorsen, at ledelsen skal være opmærksom på det.
“Ledelsen skal forholde sig fornuftigt til, at en del af det at være menneske er, at vi kan blive syge, og det kan vores børn også, så der skabes plads til det i vore arbejdsliv. Er man presset, og har man på arbejdspladsen en politik om, at syge børn ikke må tages med, må ledelsen eksempelvis være forstående over for, hvorfor man bliver hjemme og lægger timerne på et andet tidspunkt,” understreger hun.

Børn er med til alt

Syge børn er heller ikke noget, der vækker jubel hos alle, når det handler om at få dem på besøg. Mens 43 procent synes, at det er okay, at deres gæster medbringer syge børn, hvis de er blevet advaret først, synes mere end hver tredje, at folk, der er syge, skal holde sig væk.
At vi overhovedet forholder os til, om syge børn skal med på besøg eller ej, skyldes ifølge takt og toneekspert Sanne Udsen, at der er sket en forandring i, hvad vi tager vores børn med til.
“Når mine forældre var inviteret til middag hos deres venner, da jeg var barn, blev jeg typisk passet af en babysitter. Og jeg var kun med ved særlige anledninger. Da jeg selv blev mor, var man begyndt at tage sine børn med ud, og i dag tager man dem med til næsten alt og gør ikke brug af babysittere,” forklarer hun.

Spørg først

Sanne Udsen mener, at man som udgangspunkt ikke skal bringe sine egne sygdomme med ud til andre, men der er undtagelser, for typisk vil ens familie være mere tolerant over for syge børn.
“Under alle omstændigheder skal man gøre dem, man er inviteret ud til, opmærksom på, at man har syge børn, og ikke først sige det, når man træder ind ad døren. Hvis værten så siger, at man bare skal komme alligevel, må man overveje, om man overhovedet har overskuddet til det, eller om det vil være bedst for det syge barn og alle andre, at man bliver hjemme,” siger hun.

mas@sondagsavisen.dk

Sådan har vi det med syge børn
59% synes, at det er irriterende, at kollegaer tager syge børn med på arbejde, fordi det udsætter andre for smittefare.
35% synes ikke, at det er okay at få besøg af syge børn og voksne. Er man syg, skal man holde sig væk.
Kilde: YouGov, 1.010 svar

Publiceret 02 December 2017 09:00