Ekspert om Attendo-skandale:

Man taler nærmest om en ’Brixtofte’

Gribskov Kommune har haft alle muligheder for at ophæve kontrakten med Attendo. Det mener to eksperter. Dog kan kommunen efterfølgende have jokket i spinaten

Af
Jeppe Helkov

Jens Berg Thomsen

Selvom Attendo har fået to røde påbud og har opkrævet 13,4 mio. kr. for arbejde, de aldrig har udført, kan man ikke bare ophæve kontakten Det synspunkt er blevet gentaget igen og igen fra tidligere borgmester Kim Valentin.

Men spørger man en advokat og en professor i jura, er den påstand simpelthen ikke korrekt. Deres vurdering er samstemmende, at Gribskov Kommune uden problemer kunne have ophævet hele eller dele af kontrakten.

“Der er ikke så mange dikkedarer her. Jeg er ikke et splitskund i sekund om, at kommunen kan ophæve kontrakten. Og hvis overfaktureringen (på 13,4 mio. kr.) er lavet systematisk, er vi faktisk nærmest ude i, at man kan rejse en straffesag mod Attendo. Man taler nærmest om en Brixtofte, hvis nogen overfakturerer og bliver ved med det, uden at kommunen skrider ind,” siger advokat David Frølich, der blandt andet har speciale i kontraktsret.

Har førsteklasses mulighed

Ugeposten har fået aktindsigt i kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo, og i kontrakten står direkte, at aftalen kan 'ophæves helt eller delvist af kommunen, hvis der foreligger en væsentlig misligholdelse fra Hovedleverandørens (Attendos) side'. Og at 'Kommunen er berettiget til at betragte Aftalen som væsentligt misligholdt, såfremt Leverandøren er blevet tildelt to røde påbud'.

Og det er blandt andet de formuleringer, der gør, at David Frølich ikke er i tvivl.

“Der står, at de to røde kort i sig selv er en væsentlig misligholdelse, og dermed kan kommunen vælge, om de vil hæve kontrakten helt eller delvist. Så jeg har svært ved at se andet end, at kommunen har en førsteklasses mulighed for at hæve den her aftale.” siger han og fortsætter:

“Samtidig stammer de røde påbud også fra sager, hvor der har været fare for borgernes helbred. Det er to ret graverende fejl, der i min vurdering alene ville være nok. Og så er der den her tilsyneladende systematiske overfakturering. Der er tre rigtig gode juridiske grunde til en ophævelse.”

Professor: Der er ingen tvivl

Kim Østergaard er professor og forsker i offentlige og private samarbejder, og han er heller ikke i tvivl om, at Attendos to påbud og generelle fejlniveau hører under kategorien 'væsentlig misligholdelse' i kontrakten. Noget, der altså berettiger til en ophævelse.

“Der er ingen tvivl om, at Attendo har begået væsentlig misligholdelse af kontrakten. Det kan der ikke herske tvivl om,” siger han og fortæller, at der dog kan opstå et problem. Et problem, som Gribskov Kommune vel at mærke selv er skyld i.

Kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo er ifølge professor Kim Østergaard formuleret for uklart. Det gør, at der er nogle afsnit i kontrakten, der er decideret selvmodsigende. Blandt andet i forhold til en ophævelse.

“Det største problem er den måde, som kontrakten er formuleret på. Kontrakten er meget ordrig, og man bliver i nogle af underpunkterne fanget i noget, der er selvmodsigende. På den måde er kommunen meget inkonsistent,” siger han og fortæller, at Gribskov Kommune blandt andet modsiger sig selv i et af punkterne om 'afhjælpning'. Et punkt, der drejer sig om hvilke handlemuligheder, man har, hvis der opstår problemer i samarbejdet.

’Ikke godt dansk’

“I punkt 20.9 står der, at fejl fra leverandøren 'kan og skal afhjælpes i form af korrigerende handlinger inden for rimelig tid'.... 'uanset om denne anfægter afhjælpningen'. Altså hvad menes der med det? Det er ikke godt dansk,” siger han og peger på, at ordlyden her er problematisk i forhold til en skrivelse, som kvalitets- og udviklingschefen i Gribskov kommunen sendte til Attendo i forbindelse med det andet røde påbud i oktober. Her 'anmoder' hun Attendo om at lave en handleplan, så der ikke sker fejl i fremtiden.

Men ifølge Kim Østergaard er den anmodning problematisk, fordi Attendo i henhold til uklarhederne i kontrakten kan argumentere for, at Gribskov Kommune ikke kan ophæve samarbejdet, hvis de først har bedt Attendo om at 'afhjælpe problemerne'

“Den skrivelse, kvalitets- og udviklingschefen laver, skaber problemer, fordi hun afslutter brevet ved at bede Attendo om at afhjælpe de mangler, der er ved ydelserne. Og ved almindelig retsvirkning betyder det, at selvom der foreligger væsentlig misligholdelse, som ville betyde, at man kunne ophæve kontrakten, så forsvinder den mulighed, fordi man beder Attendo om at rette op på problemerne,” siger han og fortsætter:

“Så set fra et kontraktsretligt synspunkt er dét kvalitets- og udviklingschefen skriver til slut i brevet virkelig ikke særlig klogt. Dér sætter hun virkelig en fod ned over for kommunens muligheder. Hun spolerer det dybest set for kommunen.”

Skarpheden mangler

“Så hvis Gribskov Kommune opsagde kontrakten efter kommunens skrivelse, og Attendo valgte at bringe sagen videre til retten, ville man sige, at det er kommunen, der bærer ansvaret for selv at have lavet en uklar kontrakt. Og så fortolker man mod den, der her skrevet kontrakten.”

“Påmindelsen til Gribskov Kommune er, at en kontrakt ikke behøver at være så lang og indviklet. For eksempel er det også meget uklart, hvad der konkret giver røde og gule påbud. Skarpheden i kontrakten mangler simpelthen,” slutter Kim Østergaard.

Publiceret 30 January 2018 11:00