Indtil nu er det kun Attendo, der er blevet beskyldt for at have rod i sine arbejdsgange. Men også politikere og embedsfolk på rådhuset har rod i sagerne, kan Ugeposten nu afsløre.

Indtil nu er det kun Attendo, der er blevet beskyldt for at have rod i sine arbejdsgange. Men også politikere og embedsfolk på rådhuset har rod i sagerne, kan Ugeposten nu afsløre.

Talte med to tunger:

Kommune kunne have brudt med udskældt hjemmeplejefirma for måneder siden

“Kontrakten kan ikke opsiges,” lød det fra ex-borgmester. Men nu kan Ugeposten afsløre, at den påstand simpelthen ikke passer. Interne dokumenter viser, at Gribskov Kommune siden oktober har haft ret til at ophæve kontrakten

Af
Jeppe Helkov

Jens Berg Thomsen

Kunne Attendo fyres fra hjemmesygeplejen i Gribskov? Nej, lød svaret fra daværende borgmester Kim Valentin en god måned inden kommunalvalget i november 2017. Men nu kan Ugeposten afsløre, at det andet røde påbud, som plejefirmaet Attendo fik i oktober, havde været tilstrækkeligt til at ophæve kontrakten med Attendo på hjemmesygeplejeområdet. Det viser en aktindsigt, som Ugeposten har fået i et brev fra kommunens advokat til Attendo.

Daværende borgmester Kim Valentin proklamerede ellers i et interview med Ugeposten kort før valget den 21. november 2017, at en ophævelse af kontrakten og dermed en fyring af Attendo ikke var mulig.

“Det er et spørgsmål om en kontrakt. Den kan man ikke agere udenfor. Det svarer lidt til at have en medarbejder. Ham kan man ikke fyre første gang, der bliver lavet en fejl. Der skal være en skriftlig advarsel først,” sagde Kim Valentin til Ugeposten.

Også i Frederiksborg Amts Avis den 17. januar i år er den nu tidligere borgmester citeret for at sige, at kontrakten ikke kunne ophæves.

’Der skal tre røde påbud til’

“Den tidligere borgmester siger, at det ikke tidligere har kunnet lade sig gøre at fyre leverandøren på grund af de gældende kontrakter,” skrev avisen oven på nyheden om, at Kim Valentin nu ikke anså Attendo som værende i stand til at levere en høj nok kvalitet på hjemmesygeplejen i Gribskov.

Så sent som i Ugeposten den 23. januar sagde Kim Valentin, at “der skal tre røde påbud til”, for at kontrakten kan ophæves.

Men Ugeposten kan altså nu løfte sløret for, at det ikke passer. Ugeposten har fået aktindsigt i kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo, og her står det sort på hvidt, at der skal to - og ikke tre, som Kim Valentin har sagt - røde påbud til, før man kan ophæve kontrakten.

Uforsvarligt at fortsætte

Det samme fremgår også af brevet fra Gribskov Kommunes advokat, Kammeradvokaten, til Attendo. Brevet, der er dateret den 13. oktober 2017, blev sendt efter ekstraordinære møder i både social- og sundhedsudvalg og økonomiudvalg.

Brevet skulle “præcisere sagens alvor” over for Attendo, der på det tidspunkt fik sit andet røde påbud af Gribskov Kommune. Formuleringen om “sagens alvor” kan man læse i de lukkede referater fra møderne i de to udvalg, som Ugeposten også har fået aktindsigt i.

I selve brevet lader kommunens advokat Attendo vide, at “misligholdelsen antager en karakter og et omfang, som Gribskov Kommune ikke kan affinde sig med.” Faktisk peger Kammeradvokaten på, at det kan være 'uforsvarligt' at fortsætte med Attendo, som tingene var i oktober.

“Attendo A/S' misligholdelse antager en karakter og et omfang, som Gribskov Kommune ikke kan affinde sig med. Særligt når det gælder hjemmesygeplejen, vil det være uforsvarligt over for kommunes borgere at fortsætte med det nuværende kvalitetsniveau,” skriver Kammeradvokaten og konkludere videre - imod Kim Valentins påstande indtil nu - at Gribskov Kommune sagtens kan hæve kontrakten helt eller delvist, hvis politikerne ønsker det.

To røde påbud er nok

“Det er min vurdering, at situationen er så kritisk, at kommunen har grundlag for at hæve den del af kontrakten, der angår hjemmesygeplejen,” skrev Kammeradvokaten altså allerede i oktober efter at have undersøgt sagens akter.

Brevet er sendt af sted samme dag, som Attendo modtog sit andet røde påbud fra Gribskov Kommune. Det første var for fejlene, Attendo begik i forbindelse med 91-årige Agnes Helene Jensens dødsfald. Det andet var for en række fejl, som revisionsselskabet BDO opdagede ved kontrolbesøg hos Attendo.

De to røde påbud nævner Kammeradvokaten direkte som grundlag for, at kontrakten med Attendo har været “væsentlig misligholdt”, og at kommunen dermed ville kunne ophæve kontrakten. Advokaten henviser ikke alene til væsentlig misligholdelse, men at misligholdelsen har været “vedvarende”. Også de fejlfakturaer, som Attendo har sendt i 2016 og 2017 til Gribskov Kommune “grænser i sig selv til væsentlig misligholdelse” af kontrakten mellem Gribskov Kommune og Attendo, vurderer advokaten - og overfaktureringen vil altså i sig selv være nok til at kunne ophæve kontrakten, hvis Gribskov Kommune ønskede det.

To påbud nok

“Kommunen er berettiget til at betragte aftalen som væsentligt misligholdt, såfremt leverandøren er blevet tildelt to røde påbud,” refereres der fra kontrakten.

I brevet fra advokaten bliver Attendo indkaldt til et møde med Gribskov Kommune. Formålet med mødet er at diskutere muligheden for at opsige kontrakten helt eller delvist.

“Formålet med mødet er at afsøge mulighederne for alternative løsninger i forhold til en egentlig delvis ophævelse af kontrakten, herunder muligheden for, at Attendo A/S inden for en rimelig tidsmæssig ramme frigøres delvist for sine opgaver under kontrakten, samtidig med, at kommunen hjemtager dele af opgaven, enten med henblik på selv at varetage opgaven eller at finde en anden leverandør,” skriver advokaten.

Aktindsigt stopper

Mødet skulle holdes den 24. oktober sidste år - ni dage efter rødt påbud nummer to.

Men muligheden for at følge med i, hvad der senere skete, er begrænset. Ugeposten har søgt aktindsigt i referatet fra mødet, men Gribskov Kommunes jurister har afvist anmodningen.

“Drøftelserne med Attendo og om kommunens og Attendos fremadrettede samarbejde er endnu ikke afsluttet, og der er kommunens vurdering, at aktindsigt i det nærmere indhold af de drøftelser, der pågår, vil forringe kommunens forhandlingsposition væsentligt,” skriver Gribskov Kommune.

Publiceret 30 January 2018 05:00