Støj og møg på fællesarealerne i Rønde til debat

Kommunen nedsætter arbejdsgruppe, der skal lave leveregler for fællesarealerne i Rønde

Artiklens øverste billede

Riber Hog Anthonsen, formand for Udvalget for plan, udvikling og kultur, og Ole Wolf, Kultur- og Borgerchef, bød mandag 31. maj 40 deltagere velkommen til digital workshop om leveregler for de fælles udearealer i Rønde.

I tiden op til workshoppen var der været mange debatindlæg i lokalpressen. Derfor foreslog Riber Hog Anthonsen, at en leveregel for selve workshoppen var, at deltagerne skulle tale pænt og roligt med hinanden. Det gjorde de, og der kom mange konstruktive idéer til både leveregler og måden, som de bagefter skal formidles på, fortæller Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse.

Støj og oprydning

Ikke overraskende blev der drøftet støj og oprydning, som der var forskellige holdninger til. Alle var til gengæld enige om, at der skal være plads til alle og alle aldre.

Der kom mange idéer til, hvordan leveregler skal formidles; lige fra skilte med humoristiske slogans, over uddannelsesinstitutionernes rolle og til ønsket om at genetablere Natteravne, som både kan formidle levereglerne og sikre tryghed for alle. Syddjurs Kommunes ungeråd, DemoRådet, samt Røndes ungehus, Distrikt X, tilbød sig også som dialogpartnere og bindeled til unge brugere af udearealerne.

Aia Sofia Kruse, formand for DemoRådet udtaler:

Hvis man gerne vil komme de unge ved, så bør man også tage de unge med på råd.

Aia Sofia Kruse, formand for DemoRådet

»Hvis man gerne vil komme de unge ved, så bør man også tage de unge med på råd - både os fra DemoRådet men også Distrikt X og andre ungeforeninger. Vi unge vil i hvert fald gerne samarbejde, og ungeforeningerne kan gøre brug af deres indflydelse og netværk blandt de unge. Jeg forslår også at der er fastlægges nogle klare forbud i forhold til knallerter og stoffer med mere, og at der ved et større brug af parken skal søges om godkendelse på forhånd, eksempelvis ved kommunen. Os unge, vi vil rigtig gerne finde en fælles løsning til glæde for alle, der bor og færdes i Rønde.«

Interesserede inviteres til arbejdsgruppe tirsdag 29. juni kl. 16-19

Næste skridt er, at en arbejdsgruppe arbejder videre med workshoppens idéer til leveregler og deres formidling. Det sker 22. juni kl. 16-19, hvor Syddjurs Kommune samtidig er vært for en let forplejning. Der er plads til ti deltagere, og to har allerede tilmeldt sig.

Arbejdet i workshoppen og i arbejdsgruppen bliver behandlet af kommunens administration, hvorefter forslag til leveregler og deres formidling behandles politisk af Udvalget for plan, udvikling og kultur efter sommerferien.

gs

Læs også

Annoncørbetalt indhold

Del artiklen