Den første bestyrelse i sportsforeningen VIDS med udelukkende unge repræsentanter fra Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole.

Den første bestyrelse i sportsforeningen VIDS med udelukkende unge repræsentanter fra Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole.

Unge fra Viden Djurs på Djursland laver deres egen sportsforening

Elevrådene på Teknisk Skole og Handelsskolen i Grenaa har sammen stiftet en ny sportsforening under DGI, der hilser den utraditionelle fremgangsmåde velkommen.

Af
Af Andreas Bo Jensen

På en stiftende generalforsamling den 7. januar grundlagde elevrådene fra Grenaa Handelsskole og Grenaa Tekniske Skole sportsforeningen VIDS, som står for Viden Djurs Sport. Foreningens første handling var at beslutte at melde sig ind i DGI, som stillede med idrætskonsulenten Lene Astrup Christensen på generalforsamlingen:
"Det vil mig bekendt være første gang en erhvervsskole stifter en idrætsforening under DGI. Og så er det endda to erhvervsskoler under et på Viden Djurs," fortæller Lene Astrup.
Foreningens ansøgning om optagelse i DGI vil dog først blive behandlet og forhåbentligt godkendt på et bestyrelsesmøde i marts.
Med sine i alt mere end 800 elever har Djurslands største skole et meget stort medlemspotentiale, set på en lokal skala.

Motion giver bedre elever

Viceskoleleder Ole Svit er tilfreds med Elevrådenes beslutning. Han ser motion og sport blandt eleverne som en vej til bedre undervisning.
"Der er undersøgelser, der viser, at der er en sammenhæng mellem motion og hvor godt man lærer. Og alt andet lige vil det også mindske frafaldet fra vores uddannelser på Viden Djurs. Derfor er det her et vigtigt nyt initiativ for os," understreger viceskoleleder Ole Svit.
Der er valgt en bestyrelse på ni elever fra de to elevråd, og den vil snarest konstituere sig, så foreningen kan komme i gang med at etablere sine sportsgrene, som alle er enige om skal vælges åbent. Der skal altså også være plads til alternative sportsgrene som for eksempel e-sport, altså computerspil.

Publiceret 16 January 2010 15:13